Plant Ysgol Llanllwni IMG 0046 IMG 0086 URDD IMG 0030 1

Croeso i Wefan Ysgol Llanllwni

Mae Ysgol Llanllwni yn ysgol gynradd Gymraeg yn y pentref wledig o Llanllwni.

Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3-11 blwydd oed.

Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i rieni, i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy'n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Os dymunwch wneud cais i'ch plentyn fynychu Ysgol Gynradd Llanllwni cliciwch yma i gwblhau'r broses fynediad ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.

 

Website Pics 1 

Diwedd Tymor - Dydd Iau Mawrth 29ain