Ar yr 27ain o Ionawr buodd plant Ysgol Llanllwni yn ymweld â Llyfrgell Caerfyrddin er mwyn dathlu  diwrnod y llyfr. Yn ogystal, perfformiodd y plant amrywiaeth o eitemau yn y Llyfrgell i'r cyhoedd. 

 

Llyfgell Carms 1 

 

Llyfrgell Carms 3

 

 

Llyfrgell Carms 2