Ar yr 22ain, 23ain a 24ain o Ionawr buodd plant Ysgol Llanllwni yn ymweld â Chaerdydd. Roedd hi'n ymweliad prysur a hwylus iawn. Buodd y plant yn ymweld â llawer o bethau yng Nghaerdydd megis: Castell Caerdydd, Stadiwm Principality, Techniquest ac Amgueddfa Caerdydd. Roedd hi'n ymweliad gwych! 

 

Caerdydd 2

 

 

Castell Cdydd

 

Cdydd

 

Cydd

 

 

Caerdydd 1