Ar yr 9fed o Dachwedd cawson ni bore i'w gofio. Daeth yr Esgob Joanna i ymweld â ni yn Ysgol Llanllwni. Canodd y plant amrywiaeth o ganeuon i'r Esgob, yn ogystal roedd y plant wedi holi cwestiynau i'r Esgob. 

 Esgob 1 

 

Esgob 2