Urdd Ysgol Llanllwni 

Ar Ddydd Llun mae Ysgol Llanllwni yn cynnal clwb yr urdd ar gyfer aelodau Urdd yr ysgol. Mae'r disgyblion yn derbyn cyfleodd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y clwb megis: coginio, chwaraeon, gemau parasiwt, bingo, cwis a chelf a chrefft. 

 

Dyma aelodau clwb yr urdd yn cymryd rhan mewn sesiwn dawnsio gwerin gan Ficer Suzie.

 Dawnsio Gwerin Ficer

Cogurdd yr Urdd 

Pob blwyddyn mae aelodau Urdd yr ysgol yn derbyn y cyfle i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd. 

Cogurdd 2018