Dyma Côd Eco Ysgol Llanllwni. 

  • Cerdded i'r ysgol pan mae'n bosib.
  • Peidio gwastraffu dŵr - troi'r tapiau i ffwrdd, llenwi hanner botel dŵr ar y tro. 
  • Ail-gylchu trwy roi sbwriel yn y binau cywir. 
  • Peidio gwastraffu egni - troi'r goleuadau bant a chau'r dryau a ffenestri.
  • Lleihau gwastraff trwy ail-ddefnyddio papur. 
  • Gweithio fel tîm i ofalu am ein hamgylchfyd. 
  • Gwneud rhieni a'r gymuned yn fwy ymwybodol o'r amgylchfyd trwy weithredu'r Ysgolion Eco.
  • Ail-gylchu batris.
  • Cadw'r gymuned yn daclus trwy gasglu sbwriel yn y gymuned.

 

Dyma rap Ysgol Eco - Ysgol Llanllwni

Mae Ysgol Llanllwni yn hoffi ail-gylchu.

Papur, plastig, metel, sbwriel sy'n cael taflu.

Rhaid bwyta'n iach, plant mawr a bach.

Ffrwythau a dŵr, sy'n dda yn siŵr.

Mae'r iard yn lân, dyna yw ein cân,

Edrychwn ni ar ôl y byd i gyd o hyd. 

Helpwn ni'r amgylchedd, popeth wnawn o hyd.

Mae ein hysgol ni'n Llanllwni'n y gorau yn y byd!