Mae'r Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais ein disgyblion. Mae'n nhw'n codi syniadau newydd ac yn sicrhau hapusrwydd holl ddisgyblion ein hysgol.

Aelodau'r Cyngor Ysgol:

TOMASZ

EMRYS

ELAN

 CAIO