Croeso i ddosbarth CA2

 

 

 

 

 

 

Tymor y Gwanwyn - Ein thema ni yw 'Y Blits.'

Mae plant CA2 wedi bod yn brysur iawn yn astudio'r Ail Ryfel Byd. Dysga'r plant am fywyd pobl yn ystod y rhyfel. Yn ogystal, mae'r plant wedi dysgu am bobl enwog yn ystod y cyfnod megis Winston Churchill ac Anne Frank. 

Cliciwch yma i ddarllen bywgraffiad am Anne Frank. 

Dyma'r plant yn mwynhau sioe am 'Y Blits' gan y cwmni Mewn Cymeriad. 

Jzvcquc20fctzlrer1 2   Oahzmvibttasl5emr1 2   Pig1fphvplep7dc6r1 2

Gwybodaeth bwysig i gofio: 

  • Ymarfer corff ar ddydd Iau - cofiwch eich gwisg ymarfer corff pob wythnos.
  • Prawf sillafu ar ddydd Mawrth - cofiwch ddysgu'r geiriau'n barod. 
  • Cofiwch gwblhau eich gwaith cartref erbyn y dyddiad a roddir i chi.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn annog eich plentyn i ddarllen yn ddyddiol.
  • Cofiwch ymarfer eich tablau fel eich bod yn hyderus ynddyn nhw. 
  • Dewch a 25c yn ddyddiol os ydych am brynu ffrwyth o siop ffrwythau'r ysgol. 

Tymor yr Haf: Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau astudio ein thema newydd sef Crewr Bwystfilod.