Llysgenhadon Efydd 

Dyma Lysgenhadon Efydd Ysgol Llanllwni - 2017-2018

 

Llysgenhadon 2017

 

 Cyfrifoldeb Llysgenhadon Efydd:

  • Gweithio gyda'r athrawon i drefnu digwyddiadau ar gyfer yr ysgol
  • Arwain a threfnu gweithgareddau ar y buarth chwarae ar gyfer Blynyddoedd 1-6
  • Dod yn ohebwyr 'chwaraeon ysgol' gan dynnu sylw at y gwaith da maent yn ei wneud
  • Hybu chwaraeon yn yr ysgol drwy gylchlythyrau a ffilmiau
  • Cefnogi arweinwyr hŷn i gyflwyno sesiynau mewn ysgolion a chymunedau       
  • Cyflwyno canlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol i weddill yr ysgol.