Please click to open

Adroddiad Llywodraethwyr 16 17

File size: 758 KB (Word File)

Aelodau Corff Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni

  CADEIRYDD: 2016/2017          MR E DAVIES 

  IS-GADEIRYDD: 2016/2017     PARCH. S BALE

    

ENW

 

STATWS

DYDDIAD TERFYNU

MRS E OWEN

A.A.LL./L.E.A.

01.01.20

MRS L EVANS

A.A.LL./L.E.A

04.09.20

MR G JONES

PENNAETH

 

MRS B JONES

CYN. CYMUNEDOL

13.04.21

MRS M EVANS

CYN. CYMUNEDOL YCHWANEGOL

05.06.21

MR E DAVIES

CYN. SYLFAENOL

22.01.20

REV S BALE

CYN. SYLFAENOL

31.08.20

MRS A EVANS

CYN. RHIENI/ PARENT REP.

12.06.20

MRS C GEORGE

CYN. RHIENI/PARENT REP.

12.06.20

MRS C JONES

CYN. RHIENI/PARENT REP.

12.06.20

MISS C EVANS

ATHRAWES/TEACHER

01.01.20

LLE GWAG

ERAILL / OTHER

 

MRS J VOYLE-WILLIAMS

ERAILL / OTHER