Croeso i dudalen Siarter Iaith Ysgol Llanllwni. 

Rydym ni fel ysgol yn gweithredu Siarter Iaith Sir Gar.

  • Nod syml y Siarter  Iaith yw arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg.
  • Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol er mwyn sicrhau perchnogaeth llawn ohoni. 

Gweledigaeth yr Ysgol

  • Gweledigaeth Ysgol Gynradd Wirfoddol  Llanllwni yw y bydd pob plentyn yn siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o’i fywyd ac y byddant yn ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.
  • Ein nod yn syml felly yw bydd pob disgybl yn siarad Cymraeg yn naturiol ar yr iard ac yn y dosbarth fel cyfrwng cyfathrebu, dysgu, chwarae a chymdeithasu yn yr ysgol.

 

Wythnos Cymru Cŵl

Dawnsio Gwerin

 

Bore Coffi Cymru Cwl Plant

 Bore Coffi Cymru Cwl (1)

 

Cawson ni bore coffi llwyddiannus tu hwnt er mwyn lansio Siarter Iaith Ysgol Llanllwni. Yn ystod y bore buodd y plant yn perfformio amrywiaeth o eitemau. 

 

Marc Griffiths Cymru Fm

Ar y 7fed o Dachwedd daeth Marc Griffiths i’m hysgol er mwyn cynnal gweithdy Radio Cymru FM. Roedd yn ddiwrnod hwylus dros ben! Cafodd y plant gyfleoedd i gynllunio, creu a pherfformio rhaglen eu hunan. Cafodd y rhaglen yma ei chwarae ar ‘Cymru FM.’

 

                         Nug6ijqtrzrzjjgpr1 2      Marc G Cymru FM Ysgol Llanllwni 

Grwiz7tcb8gaer7jr1 2

Sali Mali yn ymweld â Ysgol Llanllwni 

Daeth Sali Mali i ymweld â phlant Ysgol Llanllwni, yn ogystal daeth aelod o Fenter Iaith i Ysgol Llanllwni er mwyn darllen stori am Sali Mali i ddisgyblion CS. 

 Sali Mali

Coleg Aberystwyth 

Dyma ddisgyblion CA2 yn cyd-weithio a myfyriwr Coleg Aberystwyth er mwyn creu 'Mascot' Siarter Iaith.

Coleg Aberystwyth 

Plentyn Gweithio Fel Student

 Coleg Aber 1