Mae Ysgol Llanllwni yn rhan o Gynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin.

Mae Cynllun Ysgolion Iach wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers mis Medi 2001. Mae 127 o ysgolion ar y Cynllun Ysgolion Iach yn Sir Gaerfyrddin nawr. Mae'r Prosiect yn rhan o gynllun Sefydliad Iechyd y Byd 'Rhwydwaith Ewropeaidd o Ysgolion Hybu Iechyd' y mae Cymru bellach yn rhan.

 

 

Y 7 Testyn Iechyd 

  • Bwyd a Ffitrwydd 
  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol 
  • Datblygu Personol a Chydberthynas
  • Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau 
  • Amgylchedd
  • Diogelwch
  • Hylendid