Here is the Eco School Code of Llanllwni School.

  • Walking to school when possible.
  • Do not waste water - turn the taps off, fill half a bottle of water at a time.
  • Recycle rubbish in the correct bins.
  • Do not waste energy - turn the lights off and close windows.
  • Reduce waste by re-using paper.
  • Work as a team to look after our environment.
  • Make parents and the community more aware of the environment.
  • Recycle batteries.
  • Keep the community tidy by collecting litter in the community.

 

Here is Llanllwni's School Eco Rap. 

Mae Ysgol Llanllwni yn hoffi ail-gylchu.

Papur, plastig, metel, sbwriel sy'n cael taflu.

Rhaid bwyta'n iach, plant mawr a bach.

Ffrwythau a dŵr, sy'n dda yn siŵr.

Mae'r iard yn lân, dyna yw ein cân,

Edrychwn ni ar ôl y byd i gyd o hyd. 

Helpwn ni'r amgylchedd, popeth wnawn o hyd.

Mae ein hysgol ni'n Llanllwni'n y gorau yn y byd!